Co děti čeká?

Je připraven trénink, který je rozložen na dopolední a odpolední fáze. Veden je z části formou zábavných her, ale také je kladen důraz na správné návyky (rozcvička před hlavní tréninkovou jednotkou apod.). Hlavní tréninkové jednotky nejsou vedeny k výraznému zvýšení natrénovaného objemu, ale spíše se snažíme děti naučit správný styl skoku, hodu či samotného běhu.

Harmonogram dne:

07:30 – 08:00 příchod dětí
08:00 – 08:30 ranní program
09:00 – 10:00 první část dopoledního tréninku
10:00 – 10:20 svačina
10:20 – 11:50 druhá část dopoledního tréninku
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 polední klid + svačina
14:30 – 16:00 odpolední trénink
16:30 – 17:00 vyzvedávání dětí
Pokud Vám harmonogram nevyhovuje (např. příchod), ozvěte se nám, pokusíme se Vám vyjít vstříc.